xsl-list
[Top] [All Lists]

Re: defining sections

2005-11-25 06:57:43
Almost there..

geoff hopkins wrote:
I am really sorry but I am confused big time....

I have:

    <xsl:template match="root">
        <root>
            <artefact doc_ref="{$DOC_REF}" type_id="1">
                <xsl:apply-templates select="data"/>

<xsl:apply-templates select="data[(.='Functional Requirements') or (.='Design Derived 
Requirements')]"/>

            </artefact>
        </root>
    </xsl:template>

    <xsl:template match="data"/>

    <xsl:template match="data[.='Functional
Requirements']">
        <before>
            <xsl:value-of select="."/>
        </before>
        <xsl:apply-templates select="data[.='Functional
Requirements']/following::data[following::data[.='Design
Derived Requirements']]"

mode="before" />

    </xsl:template>

<xsl:template match="data" mode="before">
    <before>
        <xsl:value-of select="."/>
    </before>
</xsl:template>

    <xsl:template match="data[.='Design Derived
Requirements']">
        <after>
            <xsl:value-of select="."/>
        </after>
        <xsl:apply-templates select="data[.='Design Derived
Requirements']/following::data"

mode="after" />

    </xsl:template>

<xsl:template match="data" mode="after">
    <after>
        <xsl:value-of select="."/>
    </after>
</xsl:template>

But need some sort of output like...

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root>
<before>Functional Requirements</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before>text</before>
<before></before>
<before>text</before>
<before></before>
<after>Design Derived Requirements</after>
<after></after>
<after>text</after>
<after></after>
<after>text</after>
<after></after>
<after>text</after>
<after></after>
<after>text</after>
</root>


    
        
__________________________________ Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 http://mail.yahoo.com

--~------------------------------------------------------------------
XSL-List info and archive: http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list
To unsubscribe, go to: http://lists.mulberrytech.com/xsl-list/
or e-mail: <mailto:xsl-list-unsubscribe(_at_)lists(_dot_)mulberrytech(_dot_)com>
--~----
Drs. G.P.H. Josten
ConsultantDaidalos BV
Source of Innovation
Hoekeindsehof 1-4
2665 JZ Bleiswijk
Tel: +31 (0) 10 850 1200
Fax: +31 (0) 10 850 1199
www.daidalos.nl


De informatie - verzonden in of met dit emailbericht - is afkomstig van Daidalos BV en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, verzoeken wij u het te verwijderen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

--~------------------------------------------------------------------
XSL-List info and archive: http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list
To unsubscribe, go to: http://lists.mulberrytech.com/xsl-list/
or e-mail: <mailto:xsl-list-unsubscribe(_at_)lists(_dot_)mulberrytech(_dot_)com>
--~--<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>