mhonarc-users

bug-report

1998-01-20 03:34:32
LS

I installed mhonarc version 2.1.0 on my PC (MS-Windows 3.11, perl 5.004)
I noticed the following two problems:

1) HTML documentation file-names overlap on MS-DOS 8.3 file-system. For
  instance tsubjectbeg.html and tsubjectend.html
  
2) The following problem occurs with Eudora 3.01(16) mailboxes
  problem:
    mhonarc extracts the date from either the Date: or Received: fields.
    These Eudora mail-boxes contain neither Date: nor Received: fields.
    The date is available only from the "From " message separator.
  Work around:
    Wrote a perl script zz.pl that extracts the date from the From field
    and writes a new mail-box with Date: fields.
  Attachments: 
    out.mbx: Sample mailbox
    zz.pl:  Perl Script

Thanks for developing and maintaining MHonArc.

I am not subscribed to the mhonarc mailing list.

Teun Burgers


Drs A.R. Burgers    Netherlands Energy Research Foundation ECN
Phone: +31-224-564703  Renewable Energy, PV Cells & Modules
Fax : +31-224-563214  P.O. Box 1
email: burgers(_at_)ecn(_dot_)nl  1755 ZG Petten, The Netherlands       
    
--- Begin Message ---
help
From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Fri Jul 05 09:51:51 1996
To: TU-Delft
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: 
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 

             Bibliotheek TU-Delft

              AANVRAAGFORMULIER
           (Request(_at_)Library(_dot_)TUDelft(_dot_)NL

Datum        : 

Adresgegevens
-------------

Bedrijf/Organisatie : Energieonderzoek Centrum Nederland
           Duurzame Energie, Zonne-energie
naam        : drs. C.J.J. Tool (project 74412.01.01)
adres        : Postbus 1
Postcode/Plaats   : 1755 ZG Petten
Telefoon      : 0224 56 4782
Fax         : 0224 56 3214Bibliografische gegevens
------------------------

Titel (tijdschr/  : 
    boek/etc)  :
          :
Auteur (ed/corp)  :
Plaatsnummer    :

Titel (art/hfdst)  : 
Auteur (art/etc)  : 
Volume/jaar     :
Afleveringsnummer  :
Pagina's      :
Commentaar     :
From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Tue Dec 23 08:44:55 1997
To: vanroosmalen(_at_)ecn(_dot_)nl
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: f-Si budget overschrijdingen
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 

John,

we lopen zeer hard uit onze budgetten. Ik heb vandaag (di 2-12) de f-Si 
budgetten gechecked. Uit mijn uren maak ik op dat BB-DE bij is met invoeren in 
BIS tot en met week 47.

besteed:
nr   uren  totaal plan  % besteed    beschikbaar
7.4407 586.733 702.183 730.000 96.2      27.817
7.4412 497.738 552.558 550.000 100.5      -2.558
7.4448 107001 118.008 133.922 88.1      15.914

totaal:                     43.731

nodig:
4 weken a 30 uur pp:

Armin: 4 * 30 * 165 = 19.800
Kees:  4 * 30 * 185 = 22.200
Sacha: 3 * 30 * 157 = 14.130
John:  4 * 15 * 185 = 11.100
Fai:  4 * 30 * 135 = 16.200
glasbl:   25 * 120 = 3.000
ACC:          10.000 (opdracht voor Si(+Al) spuiten en fusen)

subtotaal:       96.430

reiskosten:       5.000
aanschaffingen:     2.000

totaal:        103.430
tekort:        62.257

voorstel:
overschreiding 7.4407: 35.000
overschreiding 7.4412: 35.000
onderbesteding 7.4448: 7.743

(onderbesteding van 7.4448, omdat het werk wat we doen niet overeenstemd met de 
hoofdmoot van het f-Si Novem contract)

met overschreidingen en onderbesteding beschikbaar:

7.4407 62.817 46617
7.4412 32.442 22442
7.4448  8.171

voorgestelde verdeling:

    7.4407 7.4412 7.4448
Armin   80   40
Kees   50   30   40
Sacha   60   30
John   40   20
Fai   120
glasbl  25
ACC        65

totaal  380   180   40

fl:   57.870 30.310 7.400
reisk:  4.500  --   500
expl:   447  2.132  271
totaal: 62.817 32.442 8.171

hier bovenop komen nog de uren van overigen die incidenteel wel aan de 
projecten werken.
een (groot) gedeelte van de Horizon Scan is nu geschreven op de f-Si projecten. 
Om de tekorten te minimaliseren stel ik voor dat de komende 4 weken door ons 
alsnog uren geschreven worden op 7.4445.

groeten,
Kees

From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Mon Jan 05 10:43:03 1998
To: John, Armin, Sacha, Leon
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: f-Si bespreking
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

Beste f-Si hardcore,

In de trein naar Freiburg hebben we al een algemene discusie gevoerd over het 
f-Si programma in 1998. Woensdag (7-1-98) wil ik deze discussie samenvatten en 
afspraken maken. Daarom is er woensdag een projectbespreking f-Si in het 
vergaderzaaltje op de 1e verdieping van 13.00 tot 14.30 uur.

groeten,
Kees T.

From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Tue Jan 06 08:48:54 1998
To: jan, sommeling(_at_)ecn(_dot_)nl, john, andreas, jeannette, teun, axel, 
wimso, hugo, jeroen, armin, keest
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: projectdoelstelling op GWW
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

beste projectleiders,

op GWW staat een lijst van alle projecten die bij ons lopen. Graag zou ik van 
jullie de doelstelling van de projecten (bij voorkeur op file) ontvangen om 
geinteresseerden meer inzicht te geven. Dit mag een speciaal voor het GWW 
geschreven stuk(je) zijn, maar de projectdoelstelling uit het projectplan is 
ook prima. Kunnen jullie mij tegelijk laten weten wat de projectnummers zijn, 
dan hoef ik ze niet zelf op te zoeken.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,

groeten,
Kees Tool
From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Tue Jan 06 08:58:11 1998
To: armin
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: verslag f-Si, monsters voor Edward
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

Beste Armin,

wil jij voor as vrijdag weer even een kort verslagje maken van de presentaties 
die wij geven?
(Jij: keramiek, Sacha: LPE, ik: kosten)

Voor wat betreft het kostenstuk, zet er maar in:
- een aantal depositie technieken worden aangegeven
- voor CVD en LPE op keramisch substraat wordt een mogelijke produktieroute 
aangegeven
- van deze produktieroutes wordt een globale kostenschatting gemaakt.


Denk je ook nog aan de Al en Sn filmpjes op substraten voor Edward?

groeten,
Kees

From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Tue Jan 06 09:02:58 1998
To: jank
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: projectdoelstelling op GWW
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

beste projectleiders,

op GWW staat een lijst van alle projecten die bij ons lopen. Graag zou ik van 
jullie de doelstelling van de projecten (bij voorkeur op file) ontvangen om 
geinteresseerden meer inzicht te geven. Dit mag een speciaal voor het GWW 
geschreven stuk(je) zijn, maar de projectdoelstelling uit het projectplan is 
ook prima. Kunnen jullie mij tegelijk laten weten wat de projectnummers zijn, 
dan hoef ik ze niet zelf op te zoeken.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,

groeten,
Kees Tool
From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Thu Jan 08 08:17:33 1998
To: Maurice Goris <goris(_at_)ecn(_dot_)nl>
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: Re: bestellen mono-wafers
Cc: armin
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
<3(_dot_)0(_dot_)1(_dot_)16(_dot_)19980107121016(_dot_)2b0f0f7e(_at_)ecnpdc(_dot_)ecn(_dot_)nl>
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

Maurice,
ik ben het met je eens dat het goed is indien we een werkvoorraad mono's
in onze voorraad hebben zitten. En voor f-Si bestaat zeker belangstelling voor
deze wafers. Echter, voor f-Si is het jaarverbruik in de orde van 75 (100) en 
25 (111).
Bovenstaande aantallen kunnen wat mij betreft besteld worden op:
50 (100) op 7.4412
25 (100) en 25 (111) op 7.4448.10

Maar is het niet mogelijk om ze op een centraal budget te bestellen (b.v. het 
onderhoudsbudget)
en ze dan naar verbuik door te berekenen aan projecten?

groeten,
Kees Tool
 
At 12:10 7-01-98 +0100, you wrote:
Beste mensen,

Ik heb een offerte van Wacker-Siltronic ontvangen over mono-wafers
met (100) en (111) orientatie. De wafers hebben een weerstand van
1-2 Ohm.cm, diameter van 100 mm (1 flat), dikte van 300 5m en de 
voorzijde is gepolijst. Bij een afname van 500 stuks bedraagt de stuks-
prijs 27.30 DM voor de (111)-wafers en 26.90 DM voor de (100)-wafers.

Mijn voorstel is om van elk type wafers 500 stuks te bestellen (ook
gezien de geringe voorraad) en de kosten over de verschillende projecten
te verdelen.

Graag jullie commentaar hierop (liefst een budgetnummer zodat ik de wafers
kan bestellen).Groetjes,


Maurice
****************************************************************************
* Netherlands Energy Research Foundation ECN                *
* Westerduinweg 3                      Department: DE *
* P.O. Box 1                     E-Mail: 
goris(_at_)ecn(_dot_)nl *
* 1755 ZG Petten                 Phone: +31(0)224 564505 *
* The Netherlands                 Fax : +31(0)224 563214 *
****************************************************************************


From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Fri Jan 16 08:09:57 1998
To: Paul Wyers <wyers(_at_)ecn(_dot_)nl>
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: Re: Werkbespreking
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
<3(_dot_)0(_dot_)1(_dot_)16(_dot_)19980115162134(_dot_)443f98fc(_at_)ecnpdc(_dot_)ecn(_dot_)nl>
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

Paul,
Ik begreep gister tijdens de lunch van Wim Si dat we maandag ochtend generale 
repetitie hebben ivm ivm HM dinsdag. Dan kan de clusterbspreking van x-Si dus 
niet zo lang duren.
groeten,
Kees T.
At 16:21 15-01-98 +0100, you wrote:
Beste allemaal,

Hierbij de agenda voor maandag 19 januari:

09:15 - 09:30  Processing en karakterisering
09:30 - 09:45  Algemene werkbespreking

09:50 - 12:00 Clusterbespreking x-Si fundamenteel (agenda volgt)

Met vriendelijke groeten,
Paul


From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Fri Jan 16 08:16:52 1998
To: f-si
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: voortgangbespreking
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

beste filmers
om de voortgang van het project beter te kunnen monitoren en eventueel 
bijsturen hebben Armin en ik afgesproken om in het vervolg wekelijks met de 
hardcore f-si de afgelopen veek te evaluren en de werkzaamheden van de komende 
week te bespreken. 
Wij hebben gekozen voor de vrijdag, van 11.30-12.00 uur, locatie 
vergaderzaaltje eeerste verdieping. Indien deze bezet, dan onze kamer (1.05).

Tot straks,

groeten,

Armin & Kees T.
From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Fri Jan 16 08:18:45 1998
To: armin
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: reisverslag, verslag taskgroep
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

Armin,

kan jij mij voor GWW de file van het verslag van de taakgroep en van je 
reisverslag naar Boston e-mailen?

bvd,
groeten,
Kees T.

From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Mon Jan 19 08:21:19 1998
To: John van Roosmalen <vanroosmalen(_at_)ecn(_dot_)nl>
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: Re: GWW / organigram
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
<3(_dot_)0(_dot_)1(_dot_)16(_dot_)19980116164532(_dot_)2da722ea(_at_)ecnpdc(_dot_)ecn(_dot_)nl>
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

John,
is gebeurd.
gr
Kees

At 16:45 16-01-98 +0100, you wrote:
Beste Kees,

Zou je mij ook in het organigram PV Cellen en Modules
willen opnemen? Dat heeft Jos Beurskens inmiddels ook
laten doen.

Groeten,
John

From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Mon Jan 19 13:13:54 1998
To: ciszo
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: kick-off
Cc: paulw
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

beste kollega's

aanstaande vrijdag is de kick-off meeting van het CISZO project.
loacatie: bure 3.17
aanvang:  8.45
einde:  10.15

doel is om alle neuzen in dezelfde richting te zetten en
tot een projectaanpak te komen.

groeten,
Kees Tool

From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Mon Jan 19 13:45:51 1998
To: tool(_at_)ecn(_dot_)nl
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: reisverslag arthur
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: C:\ATTACHME\REISVS91.DOC;
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

 
From tool(_at_)ecn(_dot_)nl Mon Jan 19 14:39:10 1998
To: john, paulw
From: Kees Tool <tool(_at_)ecn(_dot_)nl>
Subject: titel polyse'98
Cc: 
Bcc: 
X-Attachments: 
In-Reply-To: 
References: 
X-Eudora-Signature: <STANDARD>

John, Paul

voor Polyse'98 wil ik als voorlopige titel opgeven:

"crystalline silicon films on foreign substrate for PV applications"

Zonder tegenbericht van jullie zal ik het vooraanmelding woensdag 19 januari 
versturen.

groeten,
Kees T.

--- End Message ---

Attachment: binstIkly7jEK.bin
Description: zz.pl

<Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread>