ietf-822
[Top] [All Lists]

Re: Working Group Last Call: Mnemonic to Proposed Standard

1992-04-01 05:47:35
Well, I can think of several reasons why ASCII and -1 isn't such a
neat idea. One of them is only a few kilometers south of you - Poland.

Ingen tidligere \st-Europeiske land jeg kan komme p} unntatt
Romania kan bruke ASCII p} samme m}te som Skandinavia (ved } bytte ut
seks tegn i ASCII, og priviligert posisjon i -1).

Den eneste grunnen til at Norden har f}tt med sine obskure tegn, og
ikke si Tsjekkoslovakia, er at f|rstnevnte er medlem av COCOM og
sistnevnte var medlem av COMECON. Og antallet brukere som trenger
lang Y i dag er st|rre enn antallet som trenger Thorn, og snart
st|rre enn de som trenger ].

Vennlig hilsen,

Jonny


--
Praha: axelsson(_at_)cslab(_dot_)felk(_dot_)cvut(_dot_)cs          
Oslo:jonnya(_at_)ifi(_dot_)uio(_dot_)no